Sản phẩm nổi bật

Robusta Coffee R1 S20 Clean

Mã hàng: CFRO20 Clean Độ ẩm: tối đa 12.5% Tạp chất: tối đa 0.5% Hạt đen và vỡ: tối đa 2.0 ...

Robusta Coffee R1 S18 WP

Mã hàng: CFRO18 WP Độ ẩm: tối đa 12.5% Tạp chất: tối đa 0.5% Hạt đen và vỡ: tối đa 2.0 ...

Robusta Coffee R1 S18 Clean

Mã hàng: CFRO18 Clean Độ ẩm: tối đa 12.5% Tạp chất: tối đa 0.5% Hạt đen và vỡ: tối đa 2.0 ...

Arabica Coffee R1 S13 Clean

Mã hàng: CFAR13 Clean Độ ẩm: tối đa 12.5 % Tạp chất: tối đa 0.1 % Hạt vỡ: tối đa 0.5 % Hạt đen: ...

Hoa Hồi vụn

Mã hàng: HHV Độ ẩm: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Không mốc, màu sắc tự ...

Robusta Coffee R1 S16 WP

Mã hàng: CFRO16 WP Độ ẩm: tối đa 12.5% Tạp chất: tối đa 0.5% Hạt đen và vỡ: tối đa 2.0 ...

Arabica Coffee R1 S16 Clean

Mã hàng: CFAR16 Clean Độ ẩm: tối đa 12.5 % Tạp chất: tối đa 0.1 % Hạt vỡ: tối đa 0.5 % Hạt đen: ...

Robusta Coffee R1 S16 Clean

Mã hàng: CFRO16 Clean Độ ẩm: tối đa 12.5% Tạp chất: tối đa 0.5% Hạt đen và vỡ: tối đa 2.0 ...

Arabica Coffee R1 S18 Clean

Mã hàng: CFAR18 Clean Độ ẩm: tối đa 12.5 % Tạp chất: tối đa 0.1 % Hạt vỡ: tối đa 0.5 % Hạt đen: ...

Hoa Hồi

Mã hàng: HH01 Độ ẩm: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Không mốc, màu sắc tự ...

Cau khô

Mã hàng: TGCK Thủy phần: 12% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Dung trọng: 25-35 G/L Đóng ...

Tam thất

Mã hàng: YBTT Thủy phần: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Dung trọng: 25-35 G/L Đóng ...
Công ty TNHH Thiết bị Trường Giang
  • Số 98, đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, HP
  • Tel: (+84) 2253.873.666
  • Email: thietbitruonggiang@gmail.com
  • Website: https://truonggiangspice.com.vn
Kết nối