Robusta Coffee

Robusta Coffee R1 S20 Clean

Mã hàng: CFRO20 Clean Độ ẩm: tối đa 12.5% Tạp chất: tối đa 0.5% Hạt đen và vỡ: tối đa 2.0 ...

Robusta Coffee R1 S18 WP

Mã hàng: CFRO18 WP Độ ẩm: tối đa 12.5% Tạp chất: tối đa 0.5% Hạt đen và vỡ: tối đa 2.0 ...

Robusta Coffee R1 S18 Clean

Mã hàng: CFRO18 Clean Độ ẩm: tối đa 12.5% Tạp chất: tối đa 0.5% Hạt đen và vỡ: tối đa 2.0 ...

Robusta Coffee R1 S16 WP

Mã hàng: CFRO16 WP Độ ẩm: tối đa 12.5% Tạp chất: tối đa 0.5% Hạt đen và vỡ: tối đa 2.0 ...

Robusta Coffee R1 S16 Clean

Mã hàng: CFRO16 Clean Độ ẩm: tối đa 12.5% Tạp chất: tối đa 0.5% Hạt đen và vỡ: tối đa 2.0 ...
Công ty TNHH Thiết bị Trường Giang
  • Số 98, đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, HP
  • Tel: (+84) 2253.873.666
  • Email: thietbitruonggiang@gmail.com
  • Website: https://truonggiangspice.com.vn
Kết nối