Arabica Coffee

Arabica Coffee R1 S13 Clean

Mã hàng: CFAR13 Clean Độ ẩm: tối đa 12.5 % Tạp chất: tối đa 0.1 % Hạt vỡ: tối đa 0.5 % Hạt đen: ...

Arabica Coffee R1 S16 Clean

Mã hàng: CFAR16 Clean Độ ẩm: tối đa 12.5 % Tạp chất: tối đa 0.1 % Hạt vỡ: tối đa 0.5 % Hạt đen: ...

Arabica Coffee R1 S18 Clean

Mã hàng: CFAR18 Clean Độ ẩm: tối đa 12.5 % Tạp chất: tối đa 0.1 % Hạt vỡ: tối đa 0.5 % Hạt đen: ...
Công ty TNHH Thiết bị Trường Giang
  • Số 98, đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, HP
  • Tel: (+84) 2253.873.666
  • Email: thietbitruonggiang@gmail.com
  • Website: https://truonggiangspice.com.vn
Kết nối