Địa liền

Địa liền

Mã hàng: YBDL Độ ẩm: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Không mốc, màu sắc tự ...
Công ty TNHH Thiết bị Trường Giang
  • Số 98, đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, HP
  • Tel: (+84) 2253.873.666
  • Email: thietbitruonggiang@gmail.com
  • Website: https://truonggiangspice.com.vn
Kết nối