Gia vị

Quế cắt

Mã hàng: YBCC Thủy phần: 13.5% tối đa Tạp chất: 0,5% tối đa Độ dài: 1.5-2cm Màu ...

Quế bào

Mã hàng: YB3A Thủy phần: 13.5% tối đa Tạp chất: 0,5% tối đa Độ dài: 30-50cm Màu ...

Quế cắt 2x2cm bào vỏ & trà vỏ

Mã hàng: YBVS (2*2 cm) Thủy phần: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Kích thước: 2 x 2cm trở ...

Quế cắt 3x3cm bào vỏ & trà vỏ

Mã hàng: YBVS (3*3 cm) Thủy phần: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Kích thước: 3 x 3cm trở ...

Quế cắt 5x5cm bào vỏ & trà vỏ

Mã hàng: YBVS (5*5 cm) Thủy phần: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Kích thước: 5 x 5cm trở ...

Bột quế

Mã hàng: YBHC Thủy phần:13,5% tối đa Hàm lượng dầu: 1-3% Màu sắc: vàng đậm, ...

Quế vụn

Mã hàng: MNVX4 Thủy phần: 13.5% tối đa Tạp chất: 2% tối đa Màu sắc: vàng sáng, ...

Quế ống sáo

Mã hàng: YB2A Thủy phần: 13,5% tối đa Tạp chất: 0,5% tối đa Độ dài: 30 - 45cm (80% ...

Quế thuốc lá

Mã hàng: YBCR12 Thủy phần: 13.5% tối đa Tạp chất: 0,5% tối đa Độ dài: 8-20cm Màu ...

Quế cắt tròn

Mã hàng: YBCR Thủy phần: 13,5 % tối đa Tạp chất: 0.5% tối đa Hàm lượng dầu: 2-4% Màu ...

Quế ống

Mã hàng: YBA Độ ẩm: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Độ dài: 30-45 cm Độ dày: 2.2mm ...

Thảo quả

Mã hàng: BLCM Thủy phần: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Màu sắc tự nhiên, ...

Hoa Hồi vụn

Mã hàng: HHV Độ ẩm: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Không mốc, màu sắc tự ...

Hoa Hồi

Mã hàng: HH01 Độ ẩm: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Không mốc, màu sắc tự ...

Địa liền

Mã hàng: YBDL Độ ẩm: 13.5% tối đa Tạp chất: 1% tối đa Không mốc, màu sắc tự ...
Công ty TNHH Thiết bị Trường Giang
  • Số 98, đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, HP
  • Tel: (+84) 2253.873.666
  • Email: thietbitruonggiang@gmail.com
  • Website: https://truonggiangspice.com.vn
Kết nối