Liên hệ

Công ty TNHH Thiết bị Trường Giang

Địa chỉ: Số 98, đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, HP

Điện thoại: (+84) 2253.873.666 - Hotline: (+84) 943234666

Website: truonggiangspice.com.vn

Công ty TNHH Thiết bị Trường Giang
  • Số 98, đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, HP
  • Tel: (+84) 2253.873.666
  • Email: thietbitruonggiang@gmail.com
  • Website: https://truonggiangspice.com.vn
Kết nối